Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Władze Instytutu


Dyrektor:


 

Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa:
Dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

e-mail: marzena.marczewska@ujk.edu.pl


tel.: (41) 349 7119

Dyżur: czwartek 10.00-12.00, p. B209
budynek G (ul. Uniwersytecka 7)


Wicedyrektorzy:


 

Wicedyrektor ds. naukowych w dyscyplinie Literaturoznawstwo
Dr hab. prof. UJK Grażyna Legutko

e-mail: grazyna.legutko@ujk.edu.pl

Dyżur: czwartek 11.15-13.00, p. B209
budynek G (ul. Uniwersytecka 7)


 

Wicedyrektor ds. naukowych w dyscyplinie Językoznawstwo
Dr hab. prof. UJK Anna Wileczek

e-mail: anna.wileczek@ujk.edu.pl

Dyżur: czwartek, 12:00-13:00, p. B209
budynek G (ul. Uniwersytecka 7)


 

Wicedyrektor ds. kształcenia dla kierunków: Filologia Polska, Logopedia ogólna
Dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska

e-mail: alicja.galczynska@ujk.edu.pl

Dyżur: czwartek 11.00-13.00, p. B209
budynek G (ul. Uniwersytecka 7)


 

Wicedyrektor ds. kształcenia dla kierunków: Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana
Dr Jan Hajduk

e-mail: jan.hajduk@ujk.edu.pl

Dyżur: czwartek 12.00-14.00, p. 126
budynek CJO (ul. Uniwersytecka 17)Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115