Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Wirtualna Uczelnia!

Wszystkich studentów uprzejmie prosimy o zweryfikowanie danych znajdujących się w Wirtualnej Uczelni (nazwisko wykładowcy, nazwa przedmiotu, forma zaliczenia przedmiotu, zajęcia fakultatywne, grupa ćwiczeniowa, praktyki). Zauważone rozbieżności ze stanem faktycznym należy zgłaszać w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej.Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115