Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Tydzień Kultury Języka

XVII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

(11 –16 marca 2019 r.)

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH


Pełny program tygodnia podzielony na dni


Szkoły organizujące XXVII Tydzień Kultury Języka
we własnej placówce w formie projektu – dobre praktyki


Regulaminy działań

 

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w terminie 11-16 marca 2019 r. będzie organizowany XXVII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.

 

Tegoroczne hasło Tygodnia:

Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu

 

Cele Projektu:

 • Budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
 • Stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia proponowanych przez instytucje związane z edukacją, nauką i kulturą, z ukierunkowaniem na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa.
 • Przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej.
 • Propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

 

Idea projektu:

1. Wielkie święto języka ojczystego w województwie świętokrzyskim.

2. Oferta jest przeznaczona dla uczniów, nauczycieli, studentów i mieszkańców Kielc, którzy mogą wziąć udział w: seminariach, dyskusjach, wykładach, slamach, warsztatach, turniejach, spotkaniach z ludźmi kultury i nauki, zabawach, nietypowych lekcjach, prezentacjach, wystawach oraz w innych wartościowych pod względem kształcącym, artystycznym i wychowawczym wydarzeniach.

3. W czasie Tygodnia uczniowie wszystkich typów szkół mogą również uczestniczyć oraz organizować różnego typu przedsięwzięcia, w tym konkursy: ortograficzne, krasomówcze, recytatorskie, wiedzy o języku, wiedzy o kulturze języka, czytelnicze i inne.

4. Całość propozycji wpisuje się w realizację wymagań ujętych w podstawie programowej.

5. W projekcie uczestniczą instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką:

 

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Kieleckie Towarzystwo Naukowe,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza,
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,
 • Muzeum Zabawek i Zabawy,
 • Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – Oddział Muzeum Narodowego,
 • Muzeum Historii Kielc,
 • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś,
 • Samorządowy  Ośrodek Doradztwa Metodycznego i  Doskonalenia Nauczycieli,
 • Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana  Żeromskiego w Ciekotach i  Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie
 • Energetyczne Centrum Nauki przy Kieleckim Parku Technologicznym, Kieleckie Centrum Kultury
 • Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach

6. W projekcie uczestniczy około trzydziestu szkół z regionu świętokrzyskiego.

Kierownik projektu: dr hab., prof. UJK Piotr Zbróg, dyrektor IFP UJK

Koordynator Projektu: Lidia Pasich – nauczyciel akademicki IFP UJK, pasichlidia@gmail.com kontakt: 609 393 050


Patronat honorowy sprawują:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kielc, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego o. Kielce.


Patronat medialny sprawują:

Radio „Kielce” SA, TVP „Kielce”, „Echo Dnia”, „Gazeta Wyborcza”.


Instytucje współorganizujące Projekt TKJ:Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115