Aktualności

Szanowni Państwo

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do „Studiów Filologicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” (czasopismo jest objęte ministerialnym programem wsparcia dla czasopism naukowych). Temat przewodni numeru w roku 2019 to METAFIZYKA CODZIENNOŚCI: 

 

 • Spotkanie z Innym
 • Doświadczenie Innego
 • Interakcja z Innym
 • Dwoista natura człowieka
 • Sacrum i profanum codzienności
 • Obraz sacrum we współczesnej literaturze światowej
 • Poszukiwanie transcendencji
 • Horyzont metafizyczny dnia codziennego
 • Nachylenie ku śmierci
 • Doświadczenie cierpienia
 • Oblicza nadziei
 • Istnienie i wieczność
 • Światło z nie tego świata
 • Pamięć o przyszłości
 • Znaki czasu
 • Odsłony ezoteryki
 • Rzeczy ostateczne człowieka
 • Wydarzenie – słowo – tajemnica

 

Na artykuły w formie elektronicznej czekamy do 10 sierpnia 2019.

Adres e-mail: studia.filologiczne@ujk.edu.pl

Wymogi edytorskie oraz opis procedury recenzowania znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://ifp.ujk.edu.pl/studia_filologiczne/?page_id=67&lang=pl

Z wyrazami szacunku,

Redakcja