Current number

Philological Studies at the Jan Kochanowski University

Vol. 29

ISSN: 2300-5459
e-ISSN 2450-0380
Year of publication: 2016
Format: B5
Paperback

Title page

Contents

 

Papers

 

Aneta Cielibała-Gil
A Woman According to the Poetic Conception of Jan Darowski

Tomasz Dobrogoszcz
Rendering polyphony in the Polish translation of Ali Smith’s The Accidental

Anna Dragan
Swoja czy Obca Baba-jaga w wybranych utworach fantasy

Lada Kolomiyets
Vera Rich as a Translator of Taras Shevchenko Working Towards Greater Semantic and Rhythmic Accurateness

Łukasz Kowalski
Women, femininity, everyday life in works of culture, based on the example of Kornel Filipowicz’s micronovels

Mirosław Kowalski
Kobiety, mężczyźni i zło w trzech opowiadaniach Kazimierza Orłosia

Małgorzata Krzysztofik
Aksjologia dziewictwa konsekrowanego w utworze ks. Andrzeja Goldonowskiego „O stanie panieńskim krótkie zebranie” (1636) na tle staropolskiej literatury pięknej

Michał Mazurkiewicz
A Woman in the World of Art – the Case of Mary Cassatt

Elżbieta Michow
Linguistic indicators of the function of the woman in common etymologies of the place names

Magdalena Ożarska
Beyond the Old Polish “hic mulier”: Regina Salomea née Rusiecka, secundo voto Pilsztynowa, and her memoir

Sharaf Rehman
Portrayal of Women in the Popular Indian Cinema

Marek Ruszkowski
Rzeczownik ‘kobieta᾿ jako przykład melioryzacji

Monika Sosnowska
Ecophobic Hamlet and ecophiliac Ophelia. On human relations with nature

Iwona Szuta
Der Status der deutschen Literaturübersetzerinnen im 20. und 21. Jahrhundert

Magdalena Wołoszyn 
Intertekstualność internetowych memów dotyczących polityki

Anna Wzorek
Woman and old age in the light of ‘Listy do Jerzego’ [Letters to George] by Maria Kuncewiczowa

Biographies

Literature

 

Vol. 29, part  2.

ISSN: 2300-5459
e-ISSN 2450-0380
Year of publication: 2016
Format: B5
Paperback

Title page

Contents

Women’s Voices in Translation

Feminine voices

Güliz Akçasoy Bircan, Müge Işıklar Koçak
Translating Women’s Sexuality as Resistance

Çiğdem Akanyıldız-Gölbaşi
An Alternative Voice: Sabiha (Zekeriya) Sertel as a Woman Translator and a Representative of Nascent Socialist-Feminist Culture Repertoire in the Early Republican Turkey

Hala Kamal
Translating Feminist Literary Theory into Arabic

Agnieszka Pantuchowicz
Some Remarks on Translating “Gender Trouble” and on Polish Foreign to Poles

Mathilde Fontanet
Voiceless polyphony of the feminine voices in Happiness, Like Water. Strategies to translate sub-tly feminist texts

Commercial translation for women/Women in commercial translation

 

Karima Bouziane
The Reconstruction of Women’s Images in Translated Online Advertising

Ketiwe Ndhlovu
Translation as a tool for women’s empowerment in Southern Africa with special reference to Zimbabwe

Women as Translators

Karolina Dębska
Foremothers. First women translators in Poland

Ewa Kujawska-Lis
Joseph Conrad and his Polish (female) translators

Olga Mastela
Polish Women Translators of William Shakespeare’s Romeo and Juliet With the focus on the “pilgrim sonnet” sequence (Act 1 Scene 5 Verses 92‒109)

Suzan van Dijk
Introducing foreign women authors into 19th-century Netherlands: Criteria for translating their works

Agnieszka Szwach
Women in Europe read and translate Shakespeare

Women Translating for Film

Hanna Mijas
Women of the Polish School of Dubbing

Biographies

 

 

Vol. 28

ISSN: 2300-5459
e-ISSN 2450-0380
Year of publication: 2015
Format: B5
Paperback

Title page

 Contents

 

Papers

 

Monika Bator
„W stronę widza”. O publiczności kinowej w recenzjach i felietonach Stefanii Heymanowej-Majewskiej na łamach kieleckiego „Słowa Ludu”

Alina Biała
W stronę hypotypozy

Marta Bolińska
Wobec zespołu Downa. Poznawanie siebie i świata (na podstawie Celi Anny Sobolewskiej)

Agnieszka Dolecka
Sfumature contemporanee della sciarada

Sylwia Hołub
Budowa i składnia grup apozycyjnych w Ewangeliarzu Zamoyskich

Krzysztof Jaworski
„Wybór należy do Ciebie…” Gry paragrafowe – druga młodość zapomnianej formy rozrywki

Aleksandra Kasprzyk, Andrzej Kominek
„Ocalić od zapomnienia…”, czyli o metonimicznym modelu pamięci o innych osobach – na podstawie Ostatniego rozdania Wiesława Myśliwskiego

Joanna Kowalczyk
Судебный акт как жанр функционального текста в юрисдикциях Польши и России

Marcin Kozera
Kultura aberracji

Grażyna Legutko
Peregrynacje w czasie i przestrzeni. Wokół Baśni i legend Henryka Sienkiewicza

Iwona Mityk
Dialog z czytelnikiem – felietony Olgi Lipińskiej

Hanna Mijas
Communicating across cultures through film translation

Hanna Navrátilová
Ten Inny i filozofia dialogu w twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Piotr Ołowiak
Konsekwencje tezy o psychospołecznej naturze języka dla lingwistyki

Zofia Ożóg-Winiarska
La poesia di Joanna Kulmowa per i bambini

Piotr Rubacha
What are the “signs” of dulska-ness? A new approach to the definition of the term

Zbigniew Trzaskowski
Нескончаемая лав-стори. Парадигма любви в популярной литературе

Piotr Zbróg
NLP Linguistic Patterns in the Communication Between a Teacher and a Student

Евгений Зубков
Атрибуция при исследовании Воровского Закона

Kalina Łabuz
Soggetto di nuova informazione in polacco L2 degli italofoni

 

Opinions, reviews, notes

Reviews

Monika Bator
Władcy torrentów

Halina Gałda
Rozszerzona perspektywa

Anna Zając
Rzecz o zespole Aspergera

Piotr Rubacha 
Kontrowersje wokół Delty widziane oczyma literaturoznawcy

 

 

 

Vol. 28, part 2

ISSN: 2300-5459
e-ISSN 2450-0380
Year of publication: 2015
Format: B5
Paperback

Title page

Contents

Foreword

 

On native literature

Ewelina Szymczak
Teologiczne i antropologiczne aspekty Celu trojakiego pożyciu ludzkiemu Mikołaja Dadziboga-Kostrowickiego (1647)

Katarzyna Chrzęszczyk
Wizerunek Adama Mickiewicza we wspomnieniach Antoniego Edwarda Odyńca oraz korespondencji Stefana Garczyńskiego

Anna Maria Grabińska
Martwi. O ojcu i córce Marii Komornickiej w duchu psychodynamicznym na podstawie teorii relacji z obiektem

Irmina Fornalska
„Bóg przyznał się/że jest tylko człowiekiem” – niewiara w poezji Ewy Lipskiej

Katarzyna Świercz
Szkoła i nauczyciele w twórczości Marty Fox. Chosen examples

Justyna Cerazy
Literatura wyczerpania? – współczesny autotematyzm na podstawie Do szpiku kości Krzysztofa Jaworskiego

Mateusz Pustuła
Izraelskie „Kontury” – dynamika przemian

On foreign literature

Marcin Kozera
Humanistyka estetycznych pozorów a problem ciężaru Borgesowskiej Biblioteki Babel

Emmanuella Robak
John Fowles’s A Maggot and Laurence Sterne’s : restitution of autotelic narration in the English novel

Agnieszka Elżbieta Majcher
Jak tłumaczyć poezję Vogonów z powieści Autostopem przez galaktykę Douglasa Adamsa? Konteksty, inspiracje, korespondencje

Jacek Szlufik
Угрюмый или пышный? Петербург бедных чиновников Достоевского

Mirosław Śmiłowski
Этнографически-бытовые и культурные характерестики города в иерусалимском тексте произведений Дины Рубиной Bот идет Мессия!… и Иерусалимцы

On other text of culture

Olga Ziopaja
Dzieje tańca, muzyki i poezji w kontekście trójjedni – rola greckiej chorei w historii sztuki

Sylwia Gawłowska
Piosenki o sprawach ostatecznych jako przestrzeń powstawania kiczu

Robert Utkowski
Słowo w „nieliterackich” przekazach artystycznych. Pole anielskich szeptów Andrzeja Bednarczyka: poezja konkretna czy hipertekst?