Wymogi edytorskie

Szanowni Państwo!

Przyjmujemy do druku artykuły w językach kongresowych, dotychczas nigdzie nieopublikowane. Artykuł podlega procedurze recenzowania https://ifp.ujk.edu.pl/studia_filologiczne/?page_id=71.

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do wskazań redakcyjnych w tekstach nadsyłanych do Studiów Filologicznych UJK.

 

wymogi edytorskie