Bieżący numer

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

tom 32

ISSN: 2300-5459
e-ISSN 2450-0380
Rok wydania: 2019
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

Spis treści / Contents

Artykuły i rozprawy

 

Sharaf Rehman
Graham Greene in a ménage à trois: God against man

Aleksandra Ewelina Mikinka
Metafizyka codzienności w poezji Aleksandra Szczęsnego

Iwona Mityk, Joanna Senderska
Przejawy metafizyki codzienności w wybranych tomach „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz

Grzegorz Igliński
Między życiem a śmiercią. Wiersz Lucjana Rydla [W promienne, słońcem złote rano] wobec obrazu Jacka Malczewskiego

Aleksandra Smusz
Poezja religijna Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w świetle dwudziestowiecznego egzystencjalizmu

Renata Bryzek
„Jestem ołówkiem w ręce Boga” – o doświadczaniu cierpienia w powieści Katarzyny Rosickiej-Jaczyńskiej „Ołówek”

Ewelina Woźniak-Wrzesińska
Metaforyzacje terminu twarz Innego / twarz innego w wybranych polskich tekstach humanistycznych z zakresu studiów nad innością

Anna Rzepniewska
„Odzyskuję sam siebie”. Codzienność według dojrzałego Juliusza Słowackiego w świetle jego refleksji na temat jedzenia

Marta Bolińska, Magdalena Płusa
Around The Writers’ House. The communicative and cultural nature of Joanna Olczak-Ronikier’smemoirs (Back then. About post-war Krakow)

Kazimierz Braun
Ignacy Paderewski i Ziemia Tarnowska

Ewa Sikora
Z piyknyj miski siy nie najys – czyli rola miłości w góralskim małżeństwie

Dorota Narewska
Wpływ rzeczywistości „realnej” na „wirtualną”, czyli konfrontacja praktyki życia Teresy Martin z jej duchową teorią – doktryną „małej drogi”. Studium korespondencji siostry Teresy od Dzieciątka Jezus z księżmi – Maurycym Bellièr’em i Adolfem Roullandem

Konrad Ludwicki
W kręgu Uwag 1940-1942 Karola Ludwika Konińskiego

Dorota Suska
Konceptualizowanie Innego w prasie okresu przedsolidarnościowego (1978-1980). Od stereotypu wroga do oponenta politycznego

Varia

Ewa Boksa, Justyna Kołodziejczyk
Plotka z perspektywy interakcji językowej

Andrzej S. Feret
Zur Präsenz der deutschen Sprache im Alltag des galizischen Przemyśl am Beispiel der polnischen Presse

Monika Łodej
Testing EFL students with dyslexia: classroom approaches to inclusion with special reference to the Polish educational context

Piotr A. Owsiński
Dialektologische Untersuchungen zu einem Krakauer Testament aus dem 16. Jahrhundert

Jarosław Pacuła
Znaki czasu. O koniu Andersa i nazwach innych „metod śledczych” z okresu Polski Ludowej

Grzegorz Szklarczyk
Literatur und Politik. Rezeption von Bertolt Brecht in Polen in den Jahren 1948-1953

Agnieszka Szwach
Political and social subtext in Nahum Tate’s Shakespeare adaptations

 

 

 

tom 31

ISSN: 2300-5459
e-ISSN 2450-0380
Rok wydania: 2018
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

Spis treści / Contents

Artykuły i rozprawy

 

Michał Baran
Time of great change. Literature output of the “Lost Generation”

Marta Bolińska
Oferta i możliwości kulturotwórcze bibliotek XXI wieku

Joanna Dulewicz
Bajkoterapia wsparciem dla dzieci hospitalizowanych

Adrianna Jakóbczyk
Hierarchia etniczna w „Kronice wypadków miłosnych”. Nowe odczytanie powieści Tadeusza Konwickiego

Justyna Kasperek
Światy wewnątrz nas – o poemacie „Blue Pueblo” Grzegorza Wróblewskiego

Krystyna Kozieł
Library and personal development of an individual on the example of the Pedagogic Library in Ostrowiec Świętokrzyski

Maria Krauz
Wartość dedykacji, wartości w dedykacjach. Kształt językowy dedykacji rękopiśmiennych w zbiorach specjalnych bibliotek

Maja Moskwa
Spaces of dreams and places of destruction in “An American Tragedy” of Theodore Dreiser and in the novel by Jack London, “Martin Eden”

Agnieszka Pobratyn
Współczesna biblioteka jako przestrzeń spotkań i promocji kultury na przykładzie działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza i Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Piotr Rosiński
Galeria sztuki w Bibliotece UJK

Piotr Rubacha
Biblioteka jako czynnik kulturotwórczy w utworach Zdzisława Antolskiego

Agata Szczepanek
Bad habits of crime fiction characters – detectives and intoxicants

Katarzyna Świercz
Biblioteka „Guliwera”, czyli o społecznym oddziaływaniu czasopisma o książce dla dziecka

Łukasz Zabielski
Zygmunt Gloger jako bibliotekarz. Wokół idei powstania „Biblioteczki Ludowej”

Przemysław Znojek
The film adaptation of Ota Pavel’s The Death of the Beautiful Roebucks directed by Karel Kachyňa

 

Varia

Michał Baran
Ziemowita Szczerka rozprawianie się z polskością

Kinga Cieniak
Autobiografizm w utworze Idy „Fink Podróż”

Martyna Wrońska
Małe eseje. Jan Darowski

 

Opinie Recenzje Noty

Krystyna Kozieł
„Księga Jubileuszowa” Stanisława Rogali

Piotr Rubacha
Wielkie dni małego Ponidzia

 

 

tom 30

ISSN: 2300-5459
e-ISSN 2450-0380
Rok wydania: 2017
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

Spis treści / Contents

 

Artykuły i rozprawy

 

Sara Akram
Wyznaczniki gatunkowe komentarza internetowego

Małgorzata Broszko
Jak dzyndzyk z nici w kłębek ułożonych stał się nazwą męskiego członka –
analiza historycznojęzykowa wybranych nazw narządów płciowych w polszczyźnie

Weronika Dulęba
Jaką wartość mają ciała zwierząt? Relacje międzygatunkowe w twórczości Marii Sadowskiej

Ewa Goczał
Adam Kadmon: pierwocina ciał, porcelana dusz. O jednej figurze kabalistycznej
w wybranych poezjach somatycznych (Wat – Ficowski – Matywiecki)

Ewa Górecka
Pomiędzy rytmem a chaosem. O ciele w poezji Anny Frajlich

Michal Habaj
Der Wandel des griechischen Körperideals im alten Griechenland von Homer
bis Alexander am Beispiel schriftlicher Quellen

Agnieszka Janiec-Nyitrai
Ciało jaki pretekst. Wybrane zagadnienia związane z cielesnością w prozie Milana Kundery

Joanna Kogut
Ciało malowane – piękno jako twór konsumpcyjny

Radosław Kubus
„Ciało jako medykament”. Wybrane przykłady części ciała ludzkiego i jego pochodnych mające zastosowanie
w nowożytnej farmacji i medycynie

Elżbieta Mazur
„Upieszczanie ciała na śmierci skuteczność” – cielesność w poezji Anny Kamieńskiej

Elżbieta Mikiciuk
„Święta anoreksja” i grzeszna seksualność? O ciele, nagości i erosie w malarstwie ikonowym

Maria Wichowa
Omnis caro faenum (Iz 40,6). Refleksje o nędznej kondycji człowieka cielesnego w literaturze polskiego baroku   .

 

Varia

Paulina Drozdowska
W stronę performansu – inscenizacja „Samotności pól bawełnianych” Bernarda-Marie Koltèsa według Radosława Rychcika

Halina Gałda
Ciało jako narzędzie pracy sportowca i obiekt zainteresowania mediów

Karolina Gregorczyk
Tadeusz Różewicz – inspiracje Czechowowskie

Karolina Kotowska
The wit in ‘the grocer of despair’ – M. Zembaty’s melic and poetic translation of L. Cohen’s songs

 

Opinie Recenzje Noty

Katarzyna Jasińska
Non scholae, sed vitae discimus – Magia liter. W sieci szyfrodeduktogramów podręcznikiem logicznego myślenia

Bożena Olszewska
Wyobraźnia bez granic, czyli co nowego w literaturze włoskiej

Piotr Rubacha
O kieleckiej cyganerii słów kilka…

Biogramy

 

 

tom 29

ISSN: 2300-5459
e-ISSN 2450-0380
Rok wydania: 2016
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

Spis treści / Contents

 

Artykuły i rozprawy

 

Aneta Cielibała-Gil
A Woman According to the Poetic Conception of Jan Darowski

Tomasz Dobrogoszcz
Rendering polyphony in the Polish translation of Ali Smith’s The Accidental

Anna Dragan
Swoja czy Obca Baba-jaga w wybranych utworach fantasy

Lada Kolomiyets
Vera Rich as a Translator of Taras Shevchenko Working Towards Greater Semantic and Rhythmic Accurateness

Łukasz Kowalski
Women, femininity, everyday life in works of culture, based on the example of Kornel Filipowicz’s micronovels

Mirosław Kowalski
Kobiety, mężczyźni i zło w trzech opowiadaniach Kazimierza Orłosia

Małgorzata Krzysztofik
Aksjologia dziewictwa konsekrowanego w utworze ks. Andrzeja Goldonowskiego „O stanie panieńskim krótkie zebranie” (1636) na tle staropolskiej literatury pięknej

Michał Mazurkiewicz
A Woman in the World of Art – the Case of Mary Cassatt

Elżbieta Michow
Linguistic indicators of the function of the woman in common etymologies of the place names

Magdalena Ożarska
Beyond the Old Polish “hic mulier”: Regina Salomea née Rusiecka, secundo voto Pilsztynowa, and her memoir

Sharaf Rehman
Portrayal of Women in the Popular Indian Cinema

Marek Ruszkowski
Rzeczownik ‘kobieta᾿ jako przykład melioryzacji

Monika Sosnowska
Ecophobic Hamlet and ecophiliac Ophelia. On human relations with nature

Iwona Szuta
Der Status der deutschen Literaturübersetzerinnen im 20. und 21. Jahrhundert

Magdalena Wołoszyn
Intertekstualność internetowych memów dotyczących polityki

Anna Wzorek
Woman and old age in the light of ‘Listy do Jerzego’ [Letters to George] by Maria Kuncewiczowa

Biogramy

Bibliografia

 

tom 29, cz. 2

ISSN: 2300-5459
e-ISSN 2450-0380
Rok wydania: 2016
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

Contents / Spis treści

Women’s Voices in Translation


Feminine voices

Güliz Akçasoy Bircan, Müge Işıklar Koçak
Translating Women’s Sexuality as Resistance

R. Çiğdem Akanyıldız-Gölbaşi
An Alternative Voice: Sabiha (Zekeriya) Sertel as a Woman Translator and a Representative of Nascent Socialist-Feminist Culture Repertoire in the Early Republican Turkey

Hala Kamal
Translating Feminist Literary Theory into Arabic

Agnieszka Pantuchowicz
Some Remarks on Translating “Gender Trouble” and on Polish Foreign to Poles

Mathilde Fontanet
Voiceless polyphony of the feminine voices in Happiness, Like Water. Strategies to translate sub-tly feminist texts


Commercial translation for women/Women in commercial translation

 

Karima Bouziane
The Reconstruction of Women’s Images in Translated Online Advertising

Ketiwe Ndhlovu
Translation as a tool for women’s empowerment in Southern Africa with special reference to Zimbabwe


Women as Translators

Karolina Dębska
Foremothers. First women translators in Poland

Ewa Kujawska-Lis
Joseph Conrad and his Polish (female) translators

Olga Mastela
Polish Women Translators of William Shakespeare’s Romeo and Juliet With the focus on the “pilgrim sonnet” sequence (Act 1 Scene 5 Verses 92‒109)

Suzan van Dijk
Introducing foreign women authors into 19th-century Netherlands: Criteria for translating their works

Agnieszka Szwach
Women in Europe read and translate Shakespeare


Women Translating for Film

Hanna Mijas
Women of the Polish School of Dubbing

Biogramy

 

 

tom 28

ISSN: 2300-5459
e-ISSN 2450-0380
Rok wydania: 2015
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

Spis treści / Contents

 

Artykuły i rozprawy

 

Monika Bator
„W stronę widza”. O publiczności kinowej w recenzjach i felietonach Stefanii Heymanowej-Majewskiej na łamach kieleckiego „Słowa Ludu”

Alina Biała
W stronę hypotypozy

Marta Bolińska
Wobec zespołu Downa. Poznawanie siebie i świata (na podstawie Celi Anny Sobolewskiej)

Agnieszka Dolecka
Sfumature contemporanee della sciarada

Sylwia Hołub
Budowa i składnia grup apozycyjnych w Ewangeliarzu Zamoyskich

Krzysztof Jaworski
„Wybór należy do Ciebie…” Gry paragrafowe – druga młodość zapomnianej formy rozrywki

Aleksandra Kasprzyk, Andrzej Kominek
„Ocalić od zapomnienia…”, czyli o metonimicznym modelu pamięci o innych osobach – na podstawie Ostatniego rozdania Wiesława Myśliwskiego

Joanna Kowalczyk
Судебный акт как жанр функционального текста в юрисдикциях Польши и России

Marcin Kozera
Kultura aberracji

Grażyna Legutko
Peregrynacje w czasie i przestrzeni. Wokół Baśni i legend Henryka Sienkiewicza

Iwona Mityk
Dialog z czytelnikiem – felietony Olgi Lipińskiej

Hanna Mijas
Communicating across cultures through film translation

Hanna Navrátilová
Ten Inny i filozofia dialogu w twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Piotr Ołowiak
Konsekwencje tezy o psychospołecznej naturze języka dla lingwistyki

Zofia Ożóg-Winiarska
La poesia di Joanna Kulmowa per i bambini

Piotr Rubacha
What are the “signs” of dulska-ness? A new approach to the definition of the term

Zbigniew Trzaskowski
Нескончаемая лав-стори. Парадигма любви в популярной литературе

Piotr Zbróg
NLP Linguistic Patterns in the Communication Between a Teacher and a Student

Евгений Зубков
Атрибуция при исследовании Воровского Закона

Kalina Łabuz
Soggetto di nuova informazione in polacco L2 degli italofoni

 

Opinie Recenzje Noty

Recenzje

Monika Bator
Władcy torrentów

Halina Gałda
Rozszerzona perspektywa

Anna Zając
Rzecz o zespole Aspergera

Piotr Rubacha 
Kontrowersje wokół Delty widziane oczyma literaturoznawcy

 

 

 

tom 28, cz. 2

ISSN: 2300-5459
e-ISSN 2450-0380
Rok wydania: 2015
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Strona tytułowa

Spis treści / Contens

Słowo wstępne

 

W kręgu literatury rodzimej


Ewelina Szymczak

Teologiczne i antropologiczne aspekty Celu trojakiego pożyciu ludzkiemu Mikołaja Dadziboga-Kostrowickiego (1647)

Katarzyna Chrzęszczyk
Wizerunek Adama Mickiewicza we wspomnieniach Antoniego Edwarda Odyńca oraz korespondencji Stefana Garczyńskiego

Anna Maria Grabińska
Martwi. O ojcu i córce Marii Komornickiej w duchu psychodynamicznym na podstawie teorii relacji z obiektem

Irmina Fornalska
„Bóg przyznał się/że jest tylko człowiekiem” – niewiara w poezji Ewy Lipskiej

Katarzyna Świercz
Szkoła i nauczyciele w twórczości Marty Fox. Wybrane przykłady

Justyna Cerazy
Literatura wyczerpania? – współczesny autotematyzm na podstawie Do szpiku kości Krzysztofa Jaworskiego

Mateusz Pustuła
Izraelskie „Kontury” – dynamika przemian


W kręgu literatur obcych

Marcin Kozera
Humanistyka estetycznych pozorów a problem ciężaru Borgesowskiej Biblioteki Babel

Emmanuella Robak
John Fowles’s A Maggot and Laurence Sterne’s : restitution of autotelic narration in the English novel

Agnieszka Elżbieta Majcher
Jak tłumaczyć poezję Vogonów z powieści Autostopem przez galaktykę Douglasa Adamsa? Konteksty, inspiracje, korespondencje

Jacek Szlufik
Угрюмый или пышный? Петербург бедных чиновников Достоевского

Mirosław Śmiłowski
Этнографически-бытовые и культурные характерестики города в иерусалимском тексте произведений Дины Рубиной Bот идет Мессия!… и Иерусалимцы


W kręgu innych tekstów kultury

Olga Ziopaja
Dzieje tańca, muzyki i poezji w kontekście trójjedni – rola greckiej chorei w historii sztuki

Sylwia Gawłowska
Piosenki o sprawach ostatecznych jako przestrzeń powstawania kiczu

Robert Utkowski
Słowo w „nieliterackich” przekazach artystycznych. Pole anielskich szeptów Andrzeja Bednarczyka: poezja konkretna czy hipertekst?