Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Program MOST

31 października rozpoczęła się rekrutacja do Programu MOST na semestr letni roku akademickiego 2017/2018. Zostanie ona zakończona z dniem 30 listopada. Więcej informacji http://www.ujk.edu.pl/news/?id=4485&c=4

Od 31 października do 30 listopada 2017 roku trwać będzie rekrutacja na semestr letni 2017/2018. Więcej informacji http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja

Od 15 kwietnia do 15 maja trwa nowa rekrutacja do Programu MOST, tym razem na semestr zimowy 2016/17 i cały rok akademicki 2016/17. Więcej informacji  TUTAJ

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego uczestniczy w  Programie od kwietnia 2015 roku. Z oferty MOST-u w bieżącym roku akademickim skorzystali już pierwsi nasi studenci i doktoranci – kontynuują teraz naukę w Krakowie w Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN.

O miejsce w Programie mogą się ubiegać :

studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

i zasadami rekrutacji do Programu

Od 31 października do 30 listopada br. można składać wnioski o wyjazd w ramach Programu MOST  na semestr letni w roku akademickim 2015/2016.

Z bogatą ofertą Programu i zasadami rekrutacji można się zapoznać na stronie internetowej: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Lista koordynatorów Programu na poszczególnych Wydziałach dostępna jest na stronie internetowej UJK.

Ruszyła rekrutacja na Program MOST!

Od 15 kwietnia do 15 maja na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznawanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Więcej informacji na stronie http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Program MOST

{loadposition programmost}

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranckich ponad dwudziestu uniwersytetów polskich, które są stronami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Jego koordynatorem jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Program nawiązuje do zasad wypracowanych w Programie Socrates Erasmus i daje możliwość realizacji części studiów (semestru albo roku) w innej polskiej uczelni oraz nawiązania współpracy naukowej z pracownikami i studentami innych uczelni.

Ofertę programu można dobierać pod kątem:

– kierunku studiów,

– uczelni,

– hasła przedmiotowego.

Program może być realizowany przez:

– uczestnictwo w zajęciach,

– sporządzanie kwerend,

– pracę laboratoryjną,

– współpracę badawczą.

Więcej informacji na temat programu, warunków uczestnictwa, kryteriów kwalifikacji oraz zasad rekrutacji znaleźć można na stronie UJK: http://www.ujk.edu.pl/news/?id=3063&c=4

Strona główna programu MOST i wykaz uniwersytetów biorących udział w programie: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Szczegółowy regulamin programu MOST: http://most.amu.edu.pl/data/MOST_REG05.pdfPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115