Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

PRAKTYKI I I II STOPIEŃ

Osoby, które realizowały praktyki w grupach metodycznych dra. hab. Romana Starza, proszone są o przesłanie na adres mailowy roman.starz@ujk.edu.pl  informacji potwierdzającej rozliczenie dokumentacji z instytutowym opiekunem praktyk dr hab. Aliną Białą. Brak rozliczenia będzie skutkował niezaliczeniem przedmiotu.Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115