Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Olimpiada – ogłoszenia

OGŁOSZENIE 1-2019/2020

 

L OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 50. edycja olimpiady. Tematy na zawody szkolne, bibliografie oraz wskazówki są zamieszczone na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego http://www.olijp.pl

Regulamin znajduje się na w zakładce: O olimpiadzie/organizacja.

 

Konsultacje dotyczące  prac szkolnych (interpretacji wskazówek, zakresu i redakcji prac) odbędą się

w Kielcach  14 października  (poniedziałek) w godz. 15.00-17.00 w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 21 D, sala 17. Spotkanie poprowadzą dr hab. prof. UJK Janusz Detka oraz dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska.

 

 

Terminarz tegoroczny przedstawia się następująco:

  • Zawody szkolne i przekazanie prac do Komitetu Okręgowego – do 9 grudnia 2019 r.
  • Zawody okręgowe: część pisemna – 8 II 2020 r.

część ustna  – 29 II 2020 r.

  • Zawody finałowe – 1-4 IV 2020 r.

Dokumentację zawodów szkolnych w placówkach województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego  (dwie recenzje nauczycielskie każdej pracy, jedno szkolne sprawozdanie opisowe, jeden protokół -interaktywny druk  do pobrania protokół)  oraz prace uczniów należy przesłać w terminie do 9 grudnia 2019 r. na adres Komitetu Okręgowego. Decyduje
data stempla pocztowego.

Adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego,

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
ul. Świętokrzyska 21D

25-406 Kielce

Lokalne wiadomości i ogłoszenia będą publikowane na stronie Instytutu Filologii Polskiej UJK http://www.ujk.edu.pl/ifp/ w zakładce: Olimpiada.

 

Kontakt z sekretarzem: malgorzata.miazga.ck@gmail.com

Zapraszamy do udziału w zawodach i życzymy sukcesów

sekretarz Komitetu Okręgowego w Kielcach

                                                                                             Małgorzata MiazgaPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115