Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

O Instytucie

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

ul. Uniwersytecka 17,

 

25-406 Kielce ; Sekretariat: B208 (budynek G)

tel. (0-41) 349-71-20, (0-41) 349-71-15

 

e-mail:  ifp@ujk.edu.pl

 


    Instytut Filologii Polskiej istnieje od 1969 roku. Powstał jako jedna z pierwszych jednostek wchodzących w skład Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach. Twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu był znany polski językoznawca, autor wielu szkolnych podręczników, prof. dr hab. Michał Jaworski. W kolejnych latach za kształt i rozwój Instytutu odpowiadali: prof. dr hab. Jan Pacławski, prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk, prof. dr hab. Czesław Bartula, prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski, prof. dr hab. Marek Ruszkowski, dr Marzena Marczewska, prof. dr hab. Barbara Greszczuk. Od października 2012 roku dyrektorem jest prof. dr hab. Piotr Zbróg.

        Obecnie w Instytucie pracuje 30 nauczycieli akademickich: 1 profesor zwyczajny, 24 doktorów habilitowanych (część z nich to profesorowie UJK), 4 doktorów na stanowisku adiunkta, 1 starszy wykładowca. Od 1974 roku posiadamy uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. W 1998 roku Wydział Humanistyczny uzyskał prawo nadawania stopnia doktora w zakresie językoznawstwa, a w 2012 – stopnia doktora w zakresie literaturoznawstwa.

        W 2004, w 2009 (Uchwała Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 r., nr 285/2009) oraz w 2015 roku (Uchwała nr 621/2015 Prezydium PKA z dnia 3 września 2015 r.) działalność Instytutu Filologii Polskiej została pozytywnie oceniona przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Ostatnia akredytacja przyniosła same oceny w pełni, to znaczy bardzo dobre.

       Instytut Filologii Polskiej jest jednostką naukowo-badawczą i dydaktyczną. W ramach działalności dydaktycznej Instytut prowadzi studia I i II stopnia z filologii polskiej oraz I stopnia na kierunku europejskie studia kulturowe (od 2014 r.). W ramach Wydziału Humanistycznego istnieją studia III stopnia w zakresie językoznawstwa oraz literaturoznawstwa (kończące się uzyskaniem stopnia doktora).


Od roku akademickiego 2007/2008 (zgodnie z procedurami tzw. procesu bolońskiego) przeszliśmy na kształcenie typu dwustopniowego (3+2) i dwa toki kształcenia: nauczycielski i nienauczycielski.

W Instytucie Filologii Polskiej działało w przeszłości pięć studenckich kół naukowych:

 • Koło Naukowe Studentów i Doktorantów PRYZMAT (opiekun dr hab., prof. UJK Zbigniew Trzaskowski) (aktualnie działające!)
 • Studenckie Koło Przyjaciół Teatru i Filmu
 • Studenckie Koło Dialektologiczne (opiekun dr hab., prof. UJK Stanisław Cygan)
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów i Doktorantów UJK (IKNSiD) (opiekun dr Katarzyna Chmielewska)
 • Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Teatr C112

więcej informacji o aktualnie działających kołach naukowych

 

Badania naukowe pracowników Instytutu koncentrują się wokół następujących zagadnień:

 • aksjologia literacka
 • antropologia kultury literackiej (wiedza, gust, kompetencja, ideologia)
 • biblia w literaturze polskiej (płaszczyzny obecności, funkcje nawiązań)
 • futuryzm polski
 • holocaust w poezji niemieckojęzycznej
 • intersemiotyczne relacje między sztuką/literaturą „wysoką” i „niską”
 • kategorie kultury w literaturze staropolskiej
 • kultura i literatura popularna od międzywojnia do czasów najnowszych
 • kultura i literatura regionalna
 • kultura literacka, materialna i umysłowa XVI-XVIII w.
 • literatura a mass media
 • polska zagadka literacka
 • polsko-czeskie związki kulturalno-literackie
 • recepcja i oddziaływanie sztuk pięknych w literaturze
 • staropolskie kalendarze
 • życie literackie i kulturalne na ziemiach polskich w XIX wieku i na początku XX wieku
 • twórczość pisarzy XX wieku (Witolda Gombrowicza, Emila Zegadłowicza, Aleksandra Wata, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Miłosza)
 • składnia, stylistyka, frazeologia, onomastyka, etymologia ludowa, dialektologia, leksykologia i leksykografia, wariantywność współczesnej polszczyzny
 • badania nad różnymi aspektami funkcjonowania języka w komunikacji, zaburzeniami w komunikacji
 • język – literatura – kultura w edukacji polonistycznej.

        W Instytucie Filologii Polskiej wydawane są Studia Filologiczne UJK (poszczególne tomy mają charakter literaturoznawczy lub językoznawczy)

zob. http://www.ujk.edu.pl/wyd/katalog.html#filp.

        W Instytucie Filologii Polskiej swoją siedzibę mają:

1. oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza:

http://www.towarzystwo-literackie.org/

 

2. kielecki oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego:

http://tmjp.pl/oddzialy/kielcePowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115