Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia

Kierunek: Filologia polska

Wykładowcy

 • dr hab. Marta Bolińska, prof. UJK – przewodnicząca
 • dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
 • dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
 • dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK
 • dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK
 • dr hab. Krzysztof Jaworski
 • dr hab. Iwona Mityk
 • dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek
 • dr hab. Roman Starz
 • dr Monika Bator
 • dr Ewa Boksa
 • dr Katarzyna Chmielewska

 

Przedstawiciele studentów

 • Kinga Prędota
 • Marta Zapała

 

Interesariusze zewnętrzni

 • mgr Katarzyna Komorowska
 • mgr Agata Niebudek-Śmiech

 

 Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115