Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”

Zapraszamy studentów/ki na płatne, kierunkowe staże w projekcie „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku akademickim 2017/2018 w stażach mogą brać udział studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będący na: III roku I stopnia studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  • Filologia Polska,
  • Filologia: Filologia Angielska; Filologia Germańska, Filologia Rosyjska,
  • Historia,
  • Wzornictwo,
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

——————————————–Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115