Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW
STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA
DOTYCZĄCA EGZAMINU

na poziomie B2 wg ESOKJ (dla kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo – poziom B1)

w sesji letniej roku akademickiego 2017/2018

 

Studium Języków Obcych informuje, że od roku akademickiego 2017/2018 zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 96/2017 i 97/2017 obowiązuje nowa formuła  egzaminu końcowego z lektoratu języka obcego.

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 mają możliwość wyboru formy:

1) Uczelniany Egzamin Certyfikacyjny B2 z możliwością uzyskania po nim certyfikatu, bądź

2) egzamin końcowy zdawany u prowadzącego na poziomie B2 bez możliwości otrzymania certyfikatu.

Dla studentów, którzy zdecydują się zdawać Uczelniany Egzamin Certyfikacyjny (po raz pierwszy) obowiązuje zasada indywidualnego logowania się przez Wirtualną Uczelnię.

Studenci, którzy są na warunku, wznowieniu bądź powtarzaniu i  zdecydują się zdawać egzamin certyfikacyjny na „starych zasadach” zobowiązani są do zapisu w Sekretariacie SJO.
Student powinien przystąpić do egzaminu z języka obcego, którego uczył się na lektoracie.
Termin logowania na egzamin w sesji letniej 2017/18:

09.04.2018r. – 22.04.2018r.

Kroki dokonywania wyboru egzaminu certyfikacyjnego B2
przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w sesji letniej 2017/2018 przez Wirtualną Uczelnię (WU)

KROK 1. Wejdź na stronę główną UJK: www.ujk.edu.pl

KROK 2. Zaloguj się do Wirtualnej Uczelni (WU)

KROK 3. Po zalogowaniu się do WU wejdź na zakładkę Wybory i wybierz: Egzamin certyfikacyjny z języka obcego

KROK 4. Rozwiń wykaz przedmiotów – kliknij i wybierz przedmiot, to znaczy język z którego chcesz zdawać egzamin:
– Egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego, poziom B2;

– Egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego, poziom B1 (wyłącznie dla studentów  kierunków: Pielęgniarstwo i Położnictwo);

– Egzamin certyfikacyjny z języka francuskiego, poziom B2

– Egzamin certyfikacyjny z języka niemieckiego, poziom B2;

– Egzamin certyfikacyjny z języka rosyjskiego, poziom B2.

KROK 5. Wybierz grupę do której będziesz przypisany

 

UWAGA!
Studenci studiów stacjonarnych muszą zalogować się do grupy egzaminacyjnej o nazwie:
”Egz.B2-St.(tu skrót wydziału: WPiA, WH, WLiNoZ, WPAiZ, WMP  lub kierunku: A, Admin – Adminstracja; Z, Zarz – Zarządzanie, i na końcu skrót od języka: ang, – jako język angielski; niem,– język niemiecki; ros – język rosyjski i analogicznie fran – język francuski )”;

natomiast studenci studiów niestacjonarnych do grupy o nazwie:  ”Egz.B2-Nst. (tu skrót wydziału: WPiA, WH, WLiNoZ, WPAiZ, WMP  lub kierunku: L – Logistyka; FiR – Finanse i Rachunkowość itd. )”;

wybrana grupa zostanie podświetlona kolorem.

  1. student kierunku Administracja (II rok I˚), studia stacjonarne, który chce zdawać egzamin certyfikacyjny B2 z języka angielskiego – wybiera dany przedmiot (czyli: „Egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego, poziom B2”), a następnie grupę: „Egz.B2-St.Admin ang”.

Studenci kierunków: Pielęgniarstwo i Położnictwo zdają egzamin na poziomie B1!

Uczelniany Egzamin Certyfikacyjny – część pisemna – został ustalony na dzień 22 czerwca 2018 roku zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 30 marca 2017 roku (Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych).

Szczegółowy harmonogram egzaminu (dzień, godzina, sala, wydział) znajdą Państwo w późniejszym terminie na stronie Studium Języków Obcych w zakładce „Egzaminy”. Będzie to obowiązujący Państwa harmonogram.

Przy logowaniu się na egzamin przez Wirtualną Uczelnię mają Państwo już podany dzień, datę i miejsce, które to wymusza na nas system, by móc się zapisać. Ten termin i godzina na WU są umowne i należy sprawdzić na stronie Studium aktualny plan egzaminów, który ukaże się tydzień przed sesją.

 

Studenci, którzy zdecydują się zdawać egzamin według nowej formuły zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 96/2017 zdają egzamin u swojego prowadzącego. Egzamin końcowy z języka obcego jest przeprowadzany w formie pisemnej (§ 1 pkt.1 Zarz. 96/2017). Zapisy odbywają się bezpośrednio u lektora w dniach  09 – 22.04.2018r.

W przypadku braku kontaktu z lektorem można osobiście wpisać się na listę egzaminacyjną – w tych samych terminach – w Sekretariacie Studium Języków Obcych pokój 34 w budynku CJO

  1. Świętokrzyska 21D.

Bardzo prosimy wcześniej sprawdzić na stronie SJO godziny otwarcia Sekretariatu.

Egzamin odbędzie się  w sesji zimowej w dniu wyznaczonym przez lektora, szczegółowy harmonogram egzaminów  zostanie zamieszczony na stronie SJO tydzień przed sesją.Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115