Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

XII Forum Kultury Słowa na 50-lecie IFP

Z okazji 50-lecia Instytutu Filologii Polskiej oraz UJK w dniach 16 – 18 października 2019 r. odbędzie jedna z największych językoznawczych konferencji w Polsce – Forum Kultury Słowa. Jej tematem będzie „Polszczyzna w dobie cyfryzacji”. Organizowana jest ona przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Fundację PRO.PL, IFP UJK w Kielcach oraz Narodowe Centrum Kultury. Udział w Forum zapowiedziało ponad 120 naukowców ze wszystkich ważnych ośrodków w Polsce.
Honorowym patronem konferencji zostali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Rektor UJK prof. Jacek Semaniak.
Ważnym aspektem Forum Kultury Słowa jest to, że na dyskusję przeznaczamy tyle samo czasu, co na wystąpienia, zatem uczestnicy będą mogli porozmawiać naukowo znacznie dłużej, niż zazwyczaj ma to miejsce.
Zapraszamy do udziału w konferencji pracowników, studentów i doktorantów zainteresowanych rozwojem języka polskiego w dobie cyfryzacji.

Poniżej program XII FKS:Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115