Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Bator Monika [dr]

Tematyka badawcza:

konteksty kulturowe kina; regionalna historia kina; współczesne kino polskie; polska krytyka filmowa w okresie powojennym i współcześnie; w przygotowaniu książka – zbiór recenzji polskiej publicystki i krytyczki filmowej Stefanii Heymanowej – Majewskiej

Wykaz publikacji:

 

Monografie:

Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku, Kielce 2013, ss. 395.

Redakcje:

Monika Bator, Anna Kurska (red.), W lesie rzeczy. Szkice o kulturze, literaturze i języku dedykowane profesor Marcie Meduckiej na Jej Siedemdziesięciolecie, Kielce 2013.

Artykuły naukowe:

1. Młodzi w kinie – o polskich debiutach filmowych przełomu wieków, „Rocznik Świętokrzyski” 2004, seria A, t. 28, s.125-136.

2. Współczesne adaptacje klasyki: nudna ilustracja czy twórcza interpretacja, „Obecni: w religii, społeczeństwie, kulturze”, WSD Kielce, 2004, nr 2, s. 53-64.

3. Śmierć nieprzedstawiona we współczesnym polskim filmie fabularnym, w: Kino polskie wczoraj i dziś. Kino polskie wobec umierania i śmierci, red. P. Zwierzchowski i D. Mazur, Bydgoszcz 2005, s. 221-234.

4. Kultura filmowa w województwie kieleckim w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2007, s. 333-346.

5.…Zapaliła się filma…O stanie bezpieczeństwa w kinach województwa kieleckiego przed 1939 rokiem, w: Preteksty- Teksty- Konteksty, red. M. Barański, Z. Trzaskowski, Kielce 2007, s. 413-424.

6. Przełom dźwiękowy w kinach województwa kieleckiego, „Rocznik Świętokrzyski” 2008, seria A, t. 30, s. 141-155.

7. Zbiór przypadkowych starć i pojedynków” czy „źródło ciekawych rozwiązań artystycznych”?- sekwencja bitwy pod Grunwaldem w filmie Aleksandra Forda, „Krzyżacy”, w: Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze, red. T. Ossowski, Kielce 2010, s.167-173.

8. Polskie kino popularne okresu dwudziestolecia międzywojennego w oczach miejskiej prowincjonalnej publiczności, w: Kino polskie wczoraj i dziś . Polskie kino popularne, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, Bydgoszcz 2011, s. 36-50.

9. Początki kina w Kielcach, w: Studia Muzealno-Historyczne, t. III, Kielce 2011, s. 263-282.

10. Kieleckie kina w dwudziestoleciu międzywojennym, Studia Muzealno-Historyczne, t. IV, Kielce 2012, s. 71-93.

11. Kulturotwórcza rola kina w małych miastach Kielecczyzny do 1939 roku, „Świat i Słowo” 2012, nr 2 (19), s. 89-104.

12. Reklama kinowa w prasie prowincjonalnej przed II wojną światową, w: W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej Jubileuszu, red. M. Marczewska, S. Cygan, Kielce 2012, s. 39-55.

13. „Wszystko, co kocham, to tylko rock”. Polska muzyka rockowa na ekranie, w: Unisono w wielogłosie III. Rock a korespondencja sztuk, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2012, s. 257-266.

14. Kino w teatrze i teatr w kinie na prowincji kieleckiej przed II wojną światową, w: W lesie rzeczy. Szkice o kulturze, literaturze i języku dedykowane profesor Marcie Meduckiej na Jej Siedemdziesięciolecie, Kielce 2013, s. 21-37.

15. Recenzje w prasie lokalnej przedwojennego województwa kieleckiego świadectwem prowincjonalnej świadomości filmowej, w: Kino polskie wczoraj i dziś. Polskie piśmiennictwo filmowe, red. Piotr Zwierzchowski, B. Giza, Bydgoszcz 2013, s. 80-93.Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115