Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Chmielewska Katarzyna [dr]

Dr Katarzyna Chmielewska

CAŁOKSZTAŁT DOROBKU

 

Wystąpienia podczas konferencji:

 • Badanie grafizmu w analizie pismoznawczej a psychografologicznej, czyli co i jak „mówi” pismo ręczne, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek – istota mówiąca”, Kielce 23.04.2015.
 • Analiza jak miecz. Badania warstwy treściowo-językowej dokumentów na przykładzie opinii biegłego oraz tekstów zawierających zarzuty do opinii, XVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 04.06.2014 [konferencja krajowa o zasięgu międzynarodowym].
 • Badania treściowo-językowe dokumentu – filolog versus ekspert pismoznawstwa,XV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 21.09.2012 [konferencja krajowa o zasięgu międzynarodowym].
 • Badania treściowo-językowe dokumentu, analiza lingwistyczna w opinii – praktyka i możliwości, XIV Ogólnonarodowy Kongres Grafologii Sądowej, Neapol 23.11.2012 [konferencja zagraniczna – Włochy].
 • O strategii doboru informacji i wzorów porównawczych, XIV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 16-18.06.2010 [konferencja krajowa o zasięgu międzynarodowym].
 • Nie tylko drzewa. O „Brzezinie” Jarosława Iwaszkiewicza, VIII Ogólnopolska Konferencja „Las w kulturze polskiej”, Janów Lubelski 22-24.10.2010.
 • Dialog języków w prozie Zofii Romanowiczowej, III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, Częstochowa 22-24.04.2002.

Artykuły (opublikowane w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach):

 • Coaching – pasja – rozwój. Okiem filologa, psychografologa i pismoznawcy, w: Kobieta – naukowiec – przedsiębiorca, red. E. Grzegorzewska-Ramocka, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2011, s.87–108.
 • Twórcze flirty awangardy – w stronę typografii, w: Między retoryką manifestów a nowoczesnością. Literatura – sztuka – film, red. K. Jaworski, P. Rosiński, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Kielce 2011, s.17–32.
 • „Umówmy się: ty jesteś moim domem” – duchowa wspólnota, rodzina i macierzyństwo w prozie Zofii Romanowiczowej, w: Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2007, s. 15–26.
 • Opus magnum. „Skrytki” Zofii Romanowiczowej, w: Wokół literatury i kultury, red. J. Detka, M. Kątny, S. Rogala, Kielce 2005, s. 37–50.
 • Azyl cudzej tożsamości. „Na Wyspie” Zofii Romanowiczowej, „Rocznik Świętokrzyski”, Seria A, nr 28, red. J. Detka, M. Meducka, Kielce 2004, 99–109.
 • Dialog języków w prozie Zofii Romanowiczowej, w: Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, red.        L. Rożek, S. Jabłoński, t. 3, Częstochowa 2003, s. 73–81.
 • Twórczość poetycka Zofii Górskiej-Romanowiczowej, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 15, red. J. Pacławski, Kielce 2002, s. 171–200.
 • Stanisław Nowak, w: Pisarze regionu świętokrzyskiego, Seria I, t. 10, red. J. Pacławski, Kielce 2002, s. 121–146.
 • Między heroizmem a hedonizmem: o Zofii Romanowiczowej „Przejściu przez Morze Czerwone”, „Studia Kieleckie KTN. Seria Filologiczna” 2001, nr 3, s. 77–91.
 • Dom – życie, filozofia, język, „Język Polski w Gimnazjum” 2000/2001, nr 3, s. 68–73.
 • Zakładamy myślowe kapelusze Edwarda de Bono (program „Czytam świat”), „Język Polski w Gimnazjum” 2000/2001, nr 1, s. 39–50.
 • Oswojeni ze śmiercią? Uwagi o sprawach nieprostych,„Język Polski w Gimnazjum” 2000/2001, nr 2, s. 78–89.
 • „Pan Tadeusz” na ekranie, czyli epopeja ożywiona, „Język Polski w Gimnazjum” 1999/2000, nr 3, s. 25–27.
 • Od biedy i bezimienności do zbytku i sławy, czyli „Kariera Nikodema Dyzmy”, „Język Polski w Szkole Średniej” 1998/1999, nr 1, s. 88–97.

Współautorstwo podręcznika:

 • C. Antosik, A. Biała, A. Krawczyk, K. Ożarowska, K. Staszewska, Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego dla kl. I, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1999, ss. 276 [współautorstwo podręcznika do gimnazjum pod nazwiskiem Ożarowska]

 

Opracowanie przypisów:

 • J. Conrad, Lord Jim, przekł. A. Zagórska, Warszawa, bez daty wydania [1999].

Recenzje:

 • Wisława Szymborska – szkic do portretu, „Język Polski w Szkole Średniej” 1997/1998, nr 1, s. 100–103 [rec. książki A. Wiatr, Syzyf poezji w piekle współczesności. Rzecz o Wisławie Szymborskiej, Warszawa 1996].
 • „Zrozumieć poezję współczesną” Bogdana Zelera, „Język Polski w Szkole Średniej” 1997/1998, nr 2, s. 90–92 [rec. książki B. Zeler, Zrozumieć poezję współczesną, Katowice 1995].

Studia podyplomowe i kursy (wybór):

 • Studia podyplomowe w zakresie ekspertyzy dokumentów, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, rok ukończenia 2001.
 • Studia podyplomowe w zakresie Life Coaching, Collegium Civitas w partnerstwie z Centrum Life Coaching Polska, rok ukończenia 2013.
 • Kurs Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), według programu stworzonego przez prof. Jona Kabat-Zinna w University of Massachusetts Medical School, USA, prowadzenie: Michael Sanderson nauczyciel MBSR certyfikowany przez Instytute of Mindfulness-Based Approaches, rok ukończenia 2014.

Organizacje, komisje, stowarzyszenia:

 • 2006 członek, Stowarzyszenie Wspierania Kieleckiej Humanistyki „Wiedza dla każdego”
 • 2011 członek, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne w Warszawie, Oddział Krakowski
 • 2014 członek, Kierunkowy Zespół ds. Programów Kształcenia w IFP UJK
 • 2015 opiekun naukowy, Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Coachingu i Rozwoju „Inspiro” z siedzibą w IFP UJK

Inne:

 • Organizacja i prowadzenie wystąpień popularyzujących life coaching, grafologię psychologiczną.
 • Merytoryczne i praktyczne wsparcie dla organów sprawiedliwości – funkcja biegłego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach sprawowana od 2002 do końca 2016 roku, m. in. badanie identyfikacyjne pisma ręcznego i podpisów, badanie treściowo-językowe dokumentów.
 • artykuły popularnonaukowe o tematyce pismoznawczej, kryminalistycznych badań dokumentów, grafologicznej – publikacje w internecie i serwisie od 2011 roku.Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115