Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Mityk Iwona [dr hab. prof. UJK]

Dr hab. Iwona Mityk prof. UJK

Tematyka pracy badawczej:

 • ­współczesna literatura polska
 • ­proza polska XX i XXI wieku,
 • ­konwencje literackie,
 • ­twórczość pisarzy regionu świętokrzyskiego,
 • ­gatunki literatury popularnej.

Dorobek naukowy

Monografie:

 • ­Proza fabularna Andrzeja Szczypiorskiego wobec konwencji literackich, Kielce 2012.
 • ­Ze współczesnej literatury świętokrzyskiej. Sylwetki pisarzy, Kielce 2004.
 • ­Stanisław Czernik, Kielce 1999.
 • ­Inne spojrzenie. Groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji (Gombrowicz, Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński), Kielce 1997.

Wybrane artykuły naukowe:

 • ­Manuela Gretkowska jako felietonistka, w: Uwięzione w grzeczności, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Łukasz A. Wawryniuk, Kraków 2015.
 • ­„Złowić cień” Andrzeja Szczypiorskiego wobec wzorca powieści inicjacyjnej, w: W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Prof. Elżbiecie Koniusz z okazji Jej Jubileuszu, red. Marzena Marczewska, Stanisław Cygan, Kielce 2012.
 • ­Gra z konwencją detektywistyczną w utworach Joe Alexa i Maurice’a S. Andrewsa (czyli Macieja Słomczyńskiego i Andrzeja Szczypiorskiego), w: Studia Pragmalingwistyczne: Kultura popularna – części i całości. Narracje w kulturze popularnej, red. Bogdan Owczarek, Joanna Frużyńska, Warszawa 2011.
 • ­Motyw kozła ofiarnego w dziele literackim na przykładzie „Mszy za miasto Arras” Andrzeja Szczypiorskiego, w: Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości, red. Lucyna Rożek, Częstochowa 2011.
 • ­Don Juan po polsku („Autoportret z kobietą” Andrzeja Szczypiorskiego), Studia Kieleckie KTN. Seria Filologiczna 2011, nr 7, s. 105-119.
 • ­Wielość odmian gatunkowych w powieści ”Lot 627” Andrzeja Szczypiorskiego, w: Studia Filologiczne UJK, Kielce 2010, t. 23, s. 67-78.
 • ­Pojedynki bohaterów Gombrowicza, w: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim (IV), red. Jan Pacławski, Andrzej Dąbrowski, Kielce 2009.
 • ­Motyw wojny w „Kamieniu na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego, w: O twórczości Wiesława Myśliwskiego –  2, red. Jan Pacławski, Kielce 2007.
 • ­Konwencja detektywistyczna w młodzieżowej powieści „Na tropie Damiana” Andrzeja Szczypiorskiego, w: Studia Kieleckie KTN. Seria Filologiczna 2007, nr 6, s. 63-74.
 • ­Historia a parabola – „Msza za miasto Arras” A. Szczypiorskiego, w: Powieść historyczna dawniej i dziś, red. Renata Stachura, Tadeusz Budrewicz, Bolesław Faron, przy współpracy Kazimierza Gajdy, Kraków 2007.
 • ­Młodzieżowa powiastka dydaktyczna Andrzeja Szczypiorskiego [„Mojemu synowi”], w: Preteksty – teksty – konteksty, red. Maciej Barański, Zbigniew Trzaskowski, Kielce 2007.
 • ­Autotematyczne „Lustra” Andrzeja Szczypiorskiego, w: Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Rozprawy – szkice – eseje, red. Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Małgorzata Burta, Siedlce 2006.
 • ­Twórczość detektywistyczna Andrzeja Szczypiorskiego, w: Szkice o literaturze XIX i XX wieku, red. Janusz Detka, Jan Pacławski, Kielce 2006, t. 2.
 • ­Groteska w „Zielonej Gęsi” Gałczyńskiego, w: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,  red.  Adam Kulawik, Jerzy S. Ossowski, Kraków 2005, t. 1.
 • ­Struktura detektywistyczna w wybranych powieściach E.Niziurskiego, w: O twórczości Edmunda Niziurskiego, red. Marek Kątny, Jan Pacławski, Kielce 2005.
 • ­Baśniowość w powieściach Tadeusza Nowaka, w: Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne, 2004, nr 28, s. 85-98.
 • ­Groteska w „Bakakaju” Gombrowicza, w: Gombrowicz w regionie świętokrzyskim, red. Jan Pacławski, Kielce 2003.
 • ­Adam Ochwanowski, w: Pisarze regionu świętokrzyskiego, red. Jan Pacławski, Seria I, t. 10, Kielce 2002.
 • ­Groteska w opowiadaniach K.K.Baczyńskiego, w: Krzysztof Kamil Baczyński. Twórczość – legenda – recepcja, red. Janusz Detka, Kielce 2002.
 • ­Baśniowość w powieści Tadeusza Nowaka „A jak królem, a jak katem będziesz”, w: Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002, t. 15, s. 129-139.
 • ­Komizm w „Kamieniu na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego, w: O twórczości Wiesława Myśliwskiego, red. Jan Pacławski, Kielce 2001.
 • ­Ryszard Zamojski, w: Pisarze regionu świętokrzyskiego, red. Jan Pacławski, Seria I, t.9, Kielce 2000.
 • ­Poszukiwanie autentyzmu (O powieściach i opowiadaniach Stanisława Czernika), w: Szkice o literaturze XIX  i XX wieku, red. Janusz Detka i Marek Kątny, Kielce 2000.
 • ­Poezja Stanisława Czernika, w: Studia Kieleckie KTN 2000, Seria Filologiczna, nr 2, s. 3-16.
 • ­Wykorzystanie groteski w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, red. Jan Pacławski, cz.3, Kielce 1999.
 • ­Stanisław Czernik, w: Pisarze regionu świętokrzyskiego, red. Jan Pacławski, Seria I, t.6, Kielce 1997.
 • ­Groteska w „Trans-Atlantyku” Gombrowicza, w: Kieleckie Studia Filologiczne 1997, t.11, s. 149-170.

Powrót do poprzedniej stronyPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115