Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Poskuta-Włodek Diana [dr hab. prof. UJK]


 

TEMATYKA PRACY BADAWCZEJ

Teatr polski XX w. w kontekście teatru europejskiego; awangarda teatralna w dwudziestoleciu międzywojennym; przemiany, nurty ideowe i estetyczne inscenizacji, reżyserii, sztuki aktorskiej; historia teatrów instytucjonalnych i alternatywnych, krytyka teatralna.

DOROBEK NAUKOWY

Książki:

Sprawozdania Komisji Teatralnej w Krakowie 1893-1911. Napisali Karol Estreicher i Józef Flach. Wstęp, opracowanie i przypisy Diana Poskuta-Włodek, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1992;

– Co dzień powtarza się gra…, Kraków 1993;

Rozmowy o radiu. Pod redakcją Diany Poskuty-Włodek. Kraków 1997;

Trzy dekady z dziejów sceny, Kraków 2001;

Dzieje teatru w Krakowie w latach 1918-1939. Zawodowe teatry dramatyczne, Kraków 2012.

                                                                                     

Wybrane teksty w publikacjach zbiorowych i wydawnictwach ciągłych po 2000 r.:

Wielka scena otworem. O krakowskich inscenizacjach Bronisława Dąbrowskiego, [w:] W kręgu teatru monumentalnego. Pod red. Lidii Kuchtówny i Jana Ciechowicza, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2000;

Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000. (17 haseł teatralnych);

– Encyklopedia kina. Pod red. Tadeusza Lubelskiego, Kraków 2003 (101 haseł teatralno-filmowych);

– Stankiewicz Roman, [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XLII/2, Warszawa-Kraków 2003;

– Teatr w źrenicy oka. Wpływ dramaturgii ekspresjonistycznej na krakowskie inscenizacje w latach dwudziestych, [w]: Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, Red. Wojciech Kaczmarek i Joanna Michalczuk, Lublin 2004;

– Z Medyki Pawlikowskich w teatralny świat, [w:] Galicyjskie spotkania 2004, tom studiów pod red. Urszuli Jakubowskiej, Kalisz 2005;

– Stępiński Leonard Bończa [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom XLIII/4, Warszawa-Kraków 2005;

– Teatrostrada Kraków-Lwów. O współpracy teatralnej dwóch kulturalnych stolic w okresie galicyjskim i w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Galicyjskie spotkania 2005, pod red. Urszuli Jakubowskiej, Kalisz 2006;

– Wróg mężczyzny w Krakowie. Polska dramaturgia kobieca w teatrze krakowskim okresu międzywojennego, [w:] Inna scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego. Pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek i Doroty Buchwald, Warszawa 2006;

– Niebywała gospodarka przy Rajskiej 12, czyli krótka historia powstania i upadku Miejskiego Teatru Powszechnego w Krakowie, [w:] Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70 rocznicę urodzin, pod red. Jacka Popiela, Kraków 2009;

– Heleny Modrzejewskiej pożegnanie z Galicją, [w:] Galicyjskie spotkania 2009, tom studiów pod red. Urszuli Jakubowskiej,  Kalisz 2010;

– Encyklopedia kina. Pod red. Tadeusza Lubelskiego, wydanie II poszerzone, Kraków 2010, [98 haseł teatralno-filmowych];

– Szubert Tadeusz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków 2013, Tom XLIX/1;

– Eugeniusz Bujański – jeszcze impresario czy menedżer kultury? [w:] Szalony kto nie chce wyżej jeżeli może. Księga jubileuszowa Profesora Emila Orzechowskiego, pod red. Alicji Kędziory i Łukasza Gawła, Kraków 2014;

– Szymborski Wacław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków 2015, tom 50/2 z. 205;

Krakowska szkoła rzemiosła teatralnego, [w:] Rzemiosło teatru. Etos- profesje – materia, pod red. Agaty Dąbek i Wandy Świątkowskiej, Kraków 2015;

Biedny Listopad patrzy na Marzec. Teatralna recepcja „Rzeczy listopadowej” Ernesta Brylla w sezonie 1968/1969, [w:] 1968/PRL/TEATR, red. Agata Adamiecka-Sitek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek, Warszawa 2016;

Polskie teatry przesiedleńcze, uchodźcze, frontowe oraz akcje teatralne podczas I wojny światowej, kampanii polsko-bolszewickiej oraz plebiscytów, [w:] I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, pod redakcją naukową Anny Jamrozek-Sowy, Zenona Ożoga, Anny Wal, Rzeszów 2016;

…i inne

Wybrane publikacje w czasopismach po 2000 r.:

– Teatr telewizji, czyli nasz portret zbiorowy, „ Didaskalia” 2000 nr 39;

– Modrzejewska Chłapowska – Modjeska, „ Didaskalia” 2001 nr 41;

Państwo pozwolą – mistrz Junosza!, „ Didaskalia” 2001 nr 42;

– W kręgu krakowskich przyjaciół. Korespondencja Tadeusza Łomnickiego, „ Pamiętnik Teatralny” 2002 z. 3-4;

– Filtrowanie genderem, „Didaskalia” 2002 nr 47;

– Hemar – terytorium niezdobyte, „Didaskalia” 2002 nr 48;

– Bliźniaczość-rapsodyczność, „ Didaskalia” 2003 nr 53;

– Aktor na straży iluzji, „ Didaskalia” 2004 nr 59/60;

– Szuflada z Fryczem, „Didaskalia” 2004 nr 63;

– Reflektorem w teatralną kałużę, „Didaskalia” 2005 nr 67/68;

– Teatru jidysz byt równoległy, „ Didaskalia” 2006 nr 76;

– Korespondencja teatralna Zygmunta Nowakowskiego 1920-1939, „ Pamiętnik Teatralny” 2007 z. 1-2;

– „Niechajże ujrzę, jak dusza wam płonie…”. Krakowskie „ Wyzwolenie” 1957, „Pamiętnik Teatralny” 2007 z. 3-4;

– Radulski. Temat zamknięty?, „ Didaskalia” 2007 nr 77;

– Teatry krakowskie w dobie wojny polsko-bolszewickiej, „ Pamiętnik Teatralny” 2010 z. 1-2, s. 102-148;

– Zelwer (prawdopodobnie) możliwy, „ Didaskalia” 2011 nr 105;

– Mikołajska +, „ Didaskalia” 2011 nr 106;

– Tadeusz Świątek w teatrze krakowskim, „ Pamiętnik Teatralny” 2013 z. 1;

Wiercińscy – dokumenty życia z teatrem w tle, „Didaskalia” 2015 nr  126;

Modrzejewska, muza teatrologicznego źródłoznawstwa, „Didaskalia” 2015 nr 127-128;

Zmowa kobiet? Inscenizacje feministyczne w polskim teatrze dwudziestolecia międzywojennego, „Przestrzenie Teorii” 2015 nr 23;

Teatr Pawlikowskiego – retrospekcja, reinterpretacja, „Didaskalia” 2016 nr 131;

Faktomontaż, „Didaskalia”, 2016 nr 133-134;

Egzemplarz teatralny – między repertuarem a archiwum, „Pamiętnik Teatralny” 2016 z. 1-2;

…i inne

PUBLIKACJE W INTERNECIE (po 2015 r.)

Elektroniczna Encyklopedia teatru Polskiego, hasła:

Wacław Radulski –    http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/19226/waclaw-radulski

Teofil Trzciński –    http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/17914/teofil-trzcinski

Abonament – http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/194/abonament

Angaż – http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/196/angaz

Dyrektor teatru – http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/70/dyrektor-teatru

Egzemplarz teatralny – http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/71/egzemplarz-teatralny

Gaża – http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/77/gaza

Inspicjent – http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/90/inspicjent

Organizacja widowni – http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/120/organizacja-widowni

Program teatralny – http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/132/program-teatralny

Promocja teatru – http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/133/promocja-teatru

Regulamin teatralny – http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/139/regulamin-teatralny

Sezon teatralny – http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/143/sezon-teatralny

PUBLICYSTYKA KULTURALNA

Książki:

– Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-2003. Teksty i redakcja: Diana Poskuta-Włodek. Wydawca: Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Kraków 2003;

– The Juliusz Slowacki Theatre od Cracow 1893-2003, Teksty i redakcja: Diana Poskuta-Włodek, przełożyła. na język angielski Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Kraków 2003;

Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. 100 spotkań. Redakcja: Diana Poskuta-Włodek, Wydawca: Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, tom I, Kraków 2005;

Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. + 100 spotkań.  Redakcja: Diana Poskuta-Włodek, Wydawca: Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Tom II, Kraków 2007.

Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. + 100 spotkań. Redakcja: Diana Poskuta-Włodek, Wydawca: Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Tom III, Kraków 2012;

– Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Teksty i redakcja: Diana Poskuta-Włodek. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Wydawca: Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Kraków 2013;

– The Juliusz Slowacki Theatre od Cracow 1893-2003, Teksty i redakcja: Diana Poskuta-Włodek, przełożyła na język angielski Teresa Bałuk-Ulewiczowa. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Wydawca: Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Kraków 2013;

Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. + 100 spotkań. Redakcja: Diana Poskuta-Włodek, Wydawca: Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Tom IV, Kraków 2013;

Artykuły w programach teatralnych,  w „Przeglądzie Polskim” (Nowy Jork, stała współpraca w l. 2000-1012)  i innych czasopismach

Radiowa Encyklopedia Teatru  (udział w audycjach „Teofil Trzciński”, „Zofia Jaroszewska”): https://beta.mixcloud.com/instytuttteatralny/playlists/encyklopedia-teatru-polskiego/

NAGRODY

2013 Nagroda Sekcji Krytyków Teatralnych Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatralnego ITI za najlepszą książkę teatralną  roku;

2013 Nominacja Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych do nagrody najlepszej publikacji teatralnej roku;

2013 Nagroda Krakowska Książka Miesiąca;

2015 Nagroda Rektora UJKPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115