Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Wzorek Anna [dr hab. prof. UJK]


Tematyka pracy badawczej:

Twórczość Wojciecha Żukrowskiego, listy do Wojciecha Żukrowskiego

Dorobek naukowy:

Monografie:

Twórczość Ireny Zarzyckiej, Kielce 2004
W kręgu wybranych dramatów międzywojennych,Kielce 2009
Świat opowiadań Stanisława Rogali,Kielce 2011
Piórem i czynem. O życiu i twórczości Longina Jana Okonia, pod red. S. Rogali i A. Wzorek, Kielce 2012
Sztuka pisarska Wojciecha Żukrowskiego, Kielce 2013.

Artykuły naukowe:

„Literatura to wielka pani…”. Legenda Karola Wojtyły, w: Polskie legendy literackie, pod red. S. Żaka, Kielce 2001.
O międzywojennej prozie popularnej, „Studia Kieleckie” 2001, nr 3.
Proza popularna – przedmiot dyskusji i sporów oraz literatura dla mas, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, t. 15, Kielce 2002.
Fabuła utworów popularnych i jej differentia specyfica: schematyczność, baśniowość, inercyjność oraz synkretyzm, „Studia Kieleckie” 2003, nr 4.
Próba możliwości teatru w „Skoro go nie ma” Tadeusza Peipera, „Rocznik Świętokrzyski” 2004.
„Dzikuska” Ireny Zarzyckiej przykładem międzywojennego romansu popularnego, „Kwartalnik Opolski” 2003, nr 4.
Ludowa baśń o śmierci uwięzionej na drzewie „odskocznią do aluzji aktualnych”. O „Śmieci na gruszy” Witolda Wandurskiego, „Kwartalnik Opolski” 2004, nr 4.
Teatralne eksperymenty Tadeusza Peipera na przykładzie „Szóstej! Szóstej!”, w: Teatr i dramat polski XIX i XX wieku. Studia i szkice, pod red. W. Hendzla i P. Obrączki, Opole 2004.
Science fiction na usługach historiozofii i problematyki społecznej. (O „Torpedzie czasu” i „Dwóch końcach świata” Antoniego Słonimskiego), „Ruch Literacki” 2004, z. 6.
Krótkie formy narracyjne Stanisława Rogali, w: Wokół literatury i kultury, pod red. J. Detki, M. Kątnego i S. Rogali, Kielce 2005
„Baba-Dziwo” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – dramat nie tylko o totalitaryzmie, „Studia Kieleckie” 2005, nr 5.
Maria Ilnicka, w: Pisarze regionu świętokrzyskiego, pod red. I. Gralak i J. Pacławskiego, S. II, t. 2, Kielce 2005;
„Przeor paulinów” Elżbiety Tuszowskiej-Bośniackiej jako widowisko teatralne, „Studia Sienkiewiczowskie”, L. Ludorowskiego, H. Ludorowskiej i Z. Mokranowskiej, t. V, cz. 1, Lublin 2005;
„Na jedną kartę” Henryka Sienkiewicza – dramat „osnuty na ścieraniu dwóch zasad, dwóch światów”, „Studia Sienkiewiczowskie”, pod red. L. Ludorowskiego, H. Ludorowskiej i Z. Mokranowskiej, t. V, cz. 2, Lublin 2005;
Polska rzeczywistość międzywojenna w zwierciadle satyry. O „Promieniach FF” Brunona Winawera, „Kwartalnik Opolski” 2005, nr 2 – 3;
Problematyka społeczna w „Mrówkach” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Respectus Philologicus” 2005, nr 8;
Dwa portrety Chopina w „Lecie w Nohant” Jarosława Iwaszkiewicza, w: Szkice o literaturze XIX i XX wieku, t. 2, pod red. J. Detki i J. Pacławskiego, Kielce 2006;
Dramat jednostki i narodu w „Geniuszu sierocym” Marii Dąbrowskiej, „Studia Slavica” X, Opole 2006;
„Klin” Joanny Chmielewskiej jako nietypowa powieść milicyjna, „Studia i szkice slawistyczne”, pod red. B. Kodzisa, Opole 2006;
O kreacji tytułowych postaci „Cezara i człowieka” Adolfa Nowaczyńskiego, „Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne”, t. 6, Włocławek 2006;
Akcenty feministyczne w „Obronie Ksantypy” L. H. Morstina, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Neofilologia”, t. 9, Płock 2006;
„Potop” dla ludu, czyli o „Obronie Częstochowy” Jadwigi z Szetkiewiczów Janczewskiej, „Studia Sienkiewiczowskie”, pod red. L. Ludorowskiego, H. Ludorowskiej i Z. Mokranowskiej, t. 6, cz. 2, Lublin 2006;
Refleks powstania styczniowego w dwóch nowelach Henryka Sienkiewicza – „Dzwonnik” i „We mgle”, „Studia Sienkiewiczowskie”,  pod red. L. Ludorowskiego, H. Ludorowskiej i Z. Mokranowskiej, t. 6, cz. 2, Lublin 2006.
O psychoanalizie z powagą i z humorem („Freuda teoria snów” Antoniego Cwojdzińskiego), „Respectus Philologicus” 2006, nr 10.
Ważne problemy „poddane chłoście rozumnego śmiechu” (o „Rodzinie” Antoniego Słonimskiego), „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 4.
Karola Wojtyły dramato-medytacja o miłości i małżeństwie, w: Słowo. Myśl. Etos w twórczości Jana Pawła II, pod red. Z. Trzaskowego, Kielce 2005 (ukazało się w 2006).
 Kilka uwag o „Walce” Stefana Krzywoszewskiego, w: Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, pod red. Z. Trzaskowskiego, Kielce 2007;
Piotr Obrączka, Od Ordona do Szymanowskiego. Studia i szkice, Opole 2005, „Studia Kieleckie” 2007, nr 6 (recenzja);
Obrachunek Jerzego Zawieyskiego z żeromszczyzną w dramacie „Powrót Przełęckiego”, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Neofilologia”, t. 13, Płock 2007;
Uwspółcześnione misterium Ewy Szelburg-Zarembiny, „Kwartalnik Opolski” 2007, nr 2 – 3;
„Potop” Henryka Sienkiewicza w adaptacji Janiny Sedlaczkówny, „Studia Sienkiewiczowskie”, pod red. L. Ludorowskiego, H. Ludorowskiej i Z. Mokranowskiej, t. 7,  Lublin 2007;
Kreacje postaci męskich w opowiadaniach Stanisława Rogali, w: Otarłem się o życie, otarłem się o słowa, pod red. Z. Trzaskowskiego, Kielce 2008;
Postacie kobiet w prozie Stanisława Rogali, „Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne”, t. 30, Kielce 2008;
Jarosława Iwaszkiewicza trylogia o wielkich romantykach, „Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne”, t. 9, Włocławek 2008.
O stylizacji biblijnej w komedii Brunona Winawera „Księga Hioba”, w: Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, t. 2, Tarnów 2009.
Ilnicka Maria, w: Świętokrzyski Słownik Biograficzny, pod red. J. Szczepańskiego, t. 2: 1795 – 1918, Kielce 2009;
„Specjalnie wybierałem wątek sensacyjny, żeby wraz z nim można było połknąć sprawy natury ogólniejszej”. O „Zapachu psiej sierści” Wojciecha Żukrowskiego, „Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne”, t. 10, Włocławek 2009;
O „Potopie dla dojrzalszej młodzieży” Władysława Grzymałowskiego, „Studia Sienkiewiczowskie”, pod red. L. i  H. Ludorowskich, t. 9, Lublin 2009;
Jerzego S. Sity próba spojrzenia na człowieka poprzez historię (na podstawie sztuki „Polonez”), w: Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje, pod red. H.  Romanowskiej-Łakomy, Warszawa 2009;
Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego skreślony ręką przyjaciela (O powieści „Mój przyjaciel król” Józefa Hena), „Studia Kieleckie” 20111, nr 7;
O pierwszym reportażu Wojciecha Żukrowskiego, w: Bytomskie tematy. Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Piotrowi Obrączce w 70.rocznicę urodzin, pod red. K. A. Kuczyńskiego, B. Miązka i J. Pacławskiego, Łódź 2011;
O trzech adaptacjach „Potopu” Henryka Sienkiewicza, „Orbis Linguarum” vol. 37, pod red. E. Białka, M. Grabowskiej i E. Tomiczka, Dresden-Wrocław 2011;
Rytuał spotkań damsko – męskich w romansie współczesnym (na przykładzie „owocowej” serii Izabeli Sowy), „Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne”, t. 13, Włocławek 2012;


Powrót do poprzedniej stronyPowrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115