Program VI Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Język jako świadectwo kultury”

Szanowni Państwo,
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne
zapraszają na do udziału w obradach

VI Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Studencko-Doktoranckiej
„Język jako świadectwo kultury”,

która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 22 września 2021 roku od godz. 9.00. Poniżej załączamy program i wszelkie informacje. Zachęcamy do udziału!
Program Konferencji

„2017 rokiem Josepha Conrada”

W dniach 3-4 kwietnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się Festiwal Polonistyki pod patronatem JM Rektora prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

Drugiego dnia Festiwalu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu literackiego pod tytułem „2017 rokiem Josepha Conrada”. Konkurs literacki poświęcony twórczości Józefa Korzeniowskiego adresowany był m.in. do studentów oraz uczniów szkół średnich. Wzięli w nim udział także gimnazjaliści oraz absolwenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczestników konkursu powitała Pani Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. UJK dr hab. Monika Szpringer.

Jury, w skład którego wchodzili członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego, starannie oceniło nadesłane prace i wydało następujący werdykt. Trzecie miejsce przyznano Pani Dominice Skibie z I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Pani Karolinie Bugajskiej, absolwentce Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Drugie miejsce zajęli: Pan Piotr Machulski z I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Pani Oliwia Kamińska z gimnazjum im. Karola Wojtyły Papieża Polaka w Kostomłotach Drugich. Zwyciężczynią została Pani Małgorzata Misztal z I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

 

dsc_0965 dsc_0969 dsc_0971 dsc_0977 dsc_0983 dsc_1001

„Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”

W dniach 3-4 kwietnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się Festiwal Polonistyki pod patronatem JM Rektora prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

W ramach Festiwalu miała miejsce II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pod nazwą „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne oraz Uczelnianą Radę Samorządu Studentów. Opiekunem naukowym był prof. UJK dr hab. Stanisław Cygan.

Konferencję uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. UJK dr hab. Janusz Detka. Uczestnicy konferencji reprezentowali 11 ośrodków akademickich, takich jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prelegenci przedstawili referaty na temat: gwar, dialektów i regionalnych odmian polszczyzny, stylu pisarzy, normatywnych aspektów polszczyzny oraz rozważań nad dyskursem medialnym.

 

DSC_0022 DSC_0035 DSC_0053

Festiwal Polonistyki

Samorząd Studentów oraz SKN Dialektologiczne zapraszają na Festiwal Polonistyki, który odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie: II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo” oraz rozstrzygnięcie konkursu literackiego „2017 rokiem Josepha Conrada”. Serdecznie zapraszamy!

plakat2b.2017-1 program. Festiwal.Polonistyki-1 program. Festiwal.Polonistyki-2

Zaproszenie na II ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką

„Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego oraz Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają studentów i doktorantów na ogólnopolską konferencję naukową pod nazwą „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”. Odbędzie się ona 3 kwietnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja jest adresowana do młodych badaczy dziedzin humanistyki z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.

Referentom proponujemy następujące pola tematyczne:

 • polskie wspólnoty komunikatywne dawniej i dziś,
 • zróżnicowanie socjalne polszczyzny dawniej i dziś,
 • przemiany języka wsi,
 • język ogólny i języki lokalne (gwary, dialekty, regiolekty) w przeszłości i obecnie,
 • różnice w mowie pokoleń i dialog pokoleń,
 • język, kultura, społeczeństwo, komunikacja w dawnych wiekach,
 • polski język codzienny końca XX i początku XXI,
 • narody, mniejszości etniczne, grupy regionalne, czyli o autostereotypach, stereotypach etnicznych i stereotypach regionalnych mieszkających w języku,
 • język w mediach masowych (np. wulgaryzacja, manipulacja),
 • polska grzeczność językowa w komunikacji językowej; grzeczność nasza i obca,
 • perswazja, propaganda, agitacja, demagogia, nowomowa i nowa nowomowa w języku polityki,
 • język młodych Polaków i Polek (tzw. młodomowa, najmłodsza polszczyzna, „wyczesana polszczyzna”), czyli między kodem ograniczonym a rozwiniętym,
 • współczesna komunikacja publiczna: przemiany habitusu (generation gaps, homo videns, różne nowe formy komunikacji w mediach),
 • język kobiet i mężczyzn, czyli płeć jako czynnik różnicujący – od geneder studies do lingwistyki płci,
 • języki w kontakcie.

Dopuszczamy możliwość poszerzenia tematów o zagadnienia zaproponowane                            przez uczestników.

Termin konferencji: 3 kwietnia 2017 r.

Miejsce obrad: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Świętokrzyska 15 G

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2017 r.

Termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 10 marca 2017 r.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów wraz z recenzją samodzielnego pracownika naukowego: 28 kwietnia 2017 r.

Opłata konferencyjna: 150 zł. Nr konta zostanie podany w wiadomości mailowej. Opłata konferencyjna obejmuje czynne uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek (kawa, herbata, słodkie przekąski) oraz druk recenzowanej monografii. Organizatorzy nie pośredniczą w organizacji noclegów, mogą jednak służyć radą w tej kwestii.

Czas referowania: 15 min

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułów, które nie spełniają wymogów redakcyjnych. Artykuły pozytywnie zrecenzowane zostaną opublikowane w monografii.

Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres e-mailowy: skndialektologiczne@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy prosimy nazwać w następującej kolejności: nazwisko, inicjał imienia, pierwsze słowa tytułu referatu.

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy – Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo

Załącznik 2. Formularz recenzyjny – Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo

Załącznik 3. Wymogi edytorskie – Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo

Komitet Organizacyjny

II Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Relacja z konferencji „Język jako świadectwo kultury”

15 kwietnia w Instytucie Filologii Polskiej odbyła się ogólnopolska, studencko-doktorancka konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne i Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów. Wzięło w niej udział 42 młodych naukowców z całej Polski, którzy reprezentowali ośrodki naukowe, takie jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Łódzki, Jagielloński, Warszawski, Marii Curie-Skłodowskiej, Rzeszowski, Gdański, Wrocławski, Opolski, Warmińsko-Mazurski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Tematem przewodnim był „Język jako świadectwo kultury”, prelegenci byli przedstawicielami różnych dziedzin nauki: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, teologii i wielu innych. To sprawiło, że poruszana tematyka była bardzo różnorodna i niezwykle ciekawa.

Prof. Stanisław Cygan przywitał uczestników i poprosił Dziekana Wydziału Humanistycznego, prof. Janusza Detkę, o otwarcie konferencji. Podczas obrad plenarnych, którym przewodniczył prof. Andrzej Kominek, uczestnicy wysłuchali referatów i zabrali głos w dyskusji. W tej części zostały zaprezentowane tematy dotyczące świadomości językowej Kaszubów, Wilamowic, polskich przysłów opierających się na komponencie koń, Polskiego Języka Migowego oraz tekstów piosenek studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Po przerwie kawowej uczestnicy rozpoczęli obrady w poszczególnych sekcjach, którym przewodniczyli: prof. Stanisław Cygan, prof. Andrzej Kominek, prof. Roman Starz, prof. Joanna Senderska, dr Agnieszka Rosińska-Mamej i dr Dorota Połowniak-Wawrzonek.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i udział w obradach!

Relacja zrealizowana przez TVP 3 KIELCE:

http://kielce.tvp.pl/24916147/nasz-jezyk-ojczysty

Konferencja „Język jako świadectwo kultury”

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na studencko-doktorancką konferencję pod nazwą „Język jako świadectwo kultury”, która odbędzie się 15 kwietnia 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej. Oficjalne rozpoczęcie konferencji planowane jest na godzinę 9.00, o 9.30 rozpoczną się obrady plenarne, a od 11.30 obrady w 4 sekcjach. Prelegenci poruszą tematy z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i historii. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji (program) i udziału w obradach.