Instytut Filologii Polskiej

Tło strony internetowej
Logo Facebook

UWAGA! Studenci filologii polskiej

Uprzejmie informujemy, że w związku ze szkoleniem pracowników IFP 30 listopada (poniedziałek)od 8.00 do 13.00 zajęcia dydaktyczne są odwołane. Nie dotyczy to zajęć z mgr M. Hądzlik-Dudką, dr. T. Dyrdą, dr. Ryszardem Koziejem oraz wychowania fizycznego. Po godz. 13.00 wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem.Powrót
Kontakt:
Instytut Filologii Polskiej

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115