Instytut Filologii Polskiej

Tło strony internetowej
Logo Facebook

UWAGA! III rok filologia polska z logopedią

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z foniatrii i audiologii (III rok studiów stacjonarnych filologia polska z logopedią) z dr Beatą Skrońską-Jachowicz (10 g. wykładu ;forma zaliczenia: zaliczenie z oceną) odbędą się w terminach:

30. 11 (poniedziałek): 17.00-18.30 (2 godz.) s. C116

7.12 (poniedziałek): 15.30-18.45 (4 godz. ) s. C116

14.12 (poniedziałek): 15.30-18.45 (4 godz. ) s. C116

Obecność na zajęciach obowiązkowa.Powrót
Kontakt:
Instytut Filologii Polskiej

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115