Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

Uwaga! II rok II stopnia filologii polskiej z logopedia

Zebranie w sprawie praktyki śródrocznej odbędzie się 03.09 (wtorek) o godz. 13.15 w sali 57 (A). W związku z podziałem na grupy obecność obowiązkowa.Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115