Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Tło strony internetowej
Logo Facebook

WIRTUALNA UCZELNIA!

UWAGA!!!

WSZYSTKICH STUDENTÓW PROSIMY O WERYFiKACJĘ DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WIRTUALNEJ UCZELNI

(np. grupa ćwiczeniowa, seminaryjna, nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, forma zaliczenia przedmiotu).

Wszelkie uwagi należy zgłaszać do sekretariatu IFP.Powrót
Kontakt:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
e-mail: ifp@ujk.edu.pl
tel. 41 349 7120; tel. 41 349 7115